Projekt realizowany przez Stowarzyszenie „Olkusz Kreatywnie” w partnerstwie z firmą P.P.H.U. „Koral” sp. z o.o.

Okres realizacji projektu :

od 01.06.2018 rok do 30.11.2019r.

Rekrutacja: od 01.06.2018 do 30.11.2018

Obszar realizacji: dziewięć gmin powiatu zawierciańskiego: Irządze, Kroczyce, Ogrodzieniec, Poręba, Pilica, Szczekociny, Włodowice, Żarnowiec, Łazy.

Cel projektu: Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej grupy 80 osób po 30 roku życia, bezrobotnych/ trwale bezrobotnych/biernych zawodowo.

Kogo zapraszamy do udziału w projekcie?

– osoby bezrobotne/ nieaktywne zawodowo po 30 roku życia, które dodatkowo przynależą do jednej z poniżej wymienionych grup:

– osoby powyżej 50 roku życia

– kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dziecka)

– osoby z niepełnosprawnościami

– osoby długotrwale bezrobotne

– osoby o niskich kwalifikacjach

Warunkiem udziału w projekcie jest zamieszkiwanie na terenie jednej z 9-ciu gmin powiatu zawierciańskiego przynależących do obszaru Lokalnej Grupy Działania „Perła Jury”

Formy wsparcia dla uczestników projektu:

Pierwszą i zarazem obligatoryjną formą wsparcia dla Uczestników Projektu jest spotkanie z Doradcą Zawodowym, którego celem jest opracowanie IPD ( Indywidualnego Planu Działania).

Inne formy wsparcia – będące wynikiem identyfikacji indywidualnych potrzeb:

Indywidualne spotkania z psychologiem

Warsztaty grupowe z psychologiem

Stała opieka Mentora

Pośrednictwo pracy

Szkolenia zawodowe

Szkolenia komputerowe

Staże zawodowe

Zapraszamy do Biura Projektu!

Biuro Projektu Wiecznie młodzi – kreatywni

ul. Parkowa 5 42- 400 Zawiercie

tel. +48 730 004 650

 

Dokumenty aplikacyjne do pobrania:

Formularz-rekrutacyjny-do-projektu

Reglamin-rekrutacji-i-udziału-w-projekcie

Umowa-udziału-w-projekcie